OAMW Subsidieert tijdelijke en vernieuwende projecten of activiteiten die gekenmerkt worden door het volgende:

Zij tracht haar doel te bereiken door onder meer:

–     Beschikbaar stellen van middelen om de kwaliteit van het leven te verbeteren;

–     Projecten, evenementen en activiteiten die een meerwaarde leveren

op cultureel-, maatschappelijk-, educatief- en sportief- terrein;

–     De behaalde resultaten worden op basis van rapportage getoetst;

–     Jaarlijks worden de budgetten vastgesteld en de bestedingen verantwoord.