Doelstelling en bestuur

Doelstelling

De stichting heeft ten doel: Het bevorderen van initiatieven en activiteiten gericht op het verbeteren van het maatschappelijk welzijn, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorder­lijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Bestuurssamenstelling

Voorzitter:                 Mw. J. Melissen

Penningmeester:      Mw. K.L. Punte

Bestuurslid:              Mw. C. van der Meij

De stichting heeft geen werknemers in dienst. De bestuurders van de stichting zijn onbezoldigd.

Internet: http//www.stichtingOAMW.nl

Kamer van Koophandel te Utrecht 41181107

ANBI register 70.95.569